BalkansPress

Dobro došli!

Sve je više dokaza da meditacija ima pozitivne zdravstvene učinke i naučnici žele bolje razumeti kako ova praksa fizički utiče na telo. Nova studija istraživača iz Wisconsina, Španije i Francuske otkriva prve dokaze of specifičnim molekularnim promenama u telu nakon perioda meditacije pomnosti.

Studija je istraživala uticaje celodnevne prakse meditacije pomnosti u grupi iskusnih meditatora, u poređenju sa grupom netreniranih kontrolnih subjekata koji su sudelovali u tihim nemeditativnim aktivnostima. Nakon osam sati prakse meditacije pomnosti, meditatori su pokazali raspon genetskih i molekularnih razlika uključujući i izmenjene nivoe regulacije gena i smanjene nivoa pro-upalnih gena, što je u uzajamnoj vezi sa bržim fizičkim oporavkom nakon stresne situacije.

 

Autor studije Richard J. Davidson, osnivač Centra za istraživanje zdravih umova je nakon objavljivanja studije izjavio sledeće:

“ Prema našim spoznajama ovo je prvo istraživanje koje pokazuje ubrzane primene u izražavanju gena među subjektima povezanim sa praksom usmerene svesne meditacije.”

Perla Kaliman, prva autorka studije i istraživačica na Institutu za biomedicinsko istraživanje u Barseloni, gde su provedene molekularne analize, je dodala:

“Jako su interesantne promene primećene u genima koji su trenutno meta anti-upalnih i analgetičnih lekova.”

Treninzi meditacije pomnosti pokazali su blagotvorne učinke na upalne bolesti u pređašnjim kliničkim studijama i preporučeni su od strane American Heart Association kao preventivne intervencije. Novi rezultati pružaju mogućnost bioloških mehanizama za terapeutske učinke.

Prof. dr.  Richard J. Davidson u trenutku objavljivanja rezultata svoje zadnje studije o molekularnim učincima meditacije na naše tijelo.

*Prof. dr. Richard J. Davidson objavljuje rezultate svoje studije 

Rezultati pokazuju podregulisanje gena koji su uključeni u upalama. Spomenuti geni uključuju pro-upalne gene RIPK2 i COX2 kao i nekoliko gena histonske deacetilaze (HDAC), koji regulišu aktivnost drugih gena tako što uklanjaju vrstu hemijske oznake. Dalje, mera do koje su neki od ovih gena bili sniženi je povezana sa bržim oporavkom kortizola u testu socijalnog stresa koji je uključivao improvizovani govor i zadatke koji zahtevaju mentalne računice izvođene pred publikom i video kamerama.

Naučnici su primetili da nije bilo nikakve razlike u ispitivanim genima između dve grupa na početku studije. Uočeni učinci su se videli samo kod meditanata nakon meditacije pomnosti. Osim toga, kod nekoliko drugih DNA-modifikujućih gena nisu uočene nikakve razlike među grupama, što ukazuje da praksa meditacije pomnosti posebno utiče na određene regulacijske puteve.

Međutim, važno je napomenuti kako studija nije bila dizajnirana da razlikuje učinke dugotrajnog treninga meditacije od one jednoga dana prakse. Umesto toga, ključni rezultat je da su meditanti doživeli genetske promene nakon prakse meditacije pomnosti koje nisu uočene kod nemeditativne grupe nakon drugih tihih aktivnosti-ishod koji pruža dokaz načela da praksa meditacije pomnosti može dovesti do epigenetskih promena genoma.

 

Prethodne studije u glodara i kod ljudi pokazale su dinamične epigenetske reakcije na fizičke podražaje kao što su stres, prehrana ili vežbanje u roku od samo nekoliko sati.

Davidson je na kraju dodao:

„Naši geni su vrlo dinamični u svom izražaju i ovi rezultati ukazuju da smirenost našeg uma zapravo može imati uticaj na njihov izražaj”

Kaliman je naknadno objasnila više o ovoj temi:

„Regulacija HDAC-a i upalnih puteva može pokazati neke od temeljnih mehanizama terapeutskog potencijala zahvata temeljenih na pomnosti. Naši rezultati su postavili temelje za buduća istraživanja kako bi se dodatno procenile strategije meditacije za lečenje hroničnih upalnih stanja.“

Prema Dr. Bruce Liptonu, aktivnost gena se može menjati svakodnevno. Ako percepcija u tvojem umu se reflektira u hemiji tvog tela, i ako tvoj nervni sistem čita i interpretira okolinu i onda kontroliše krvnu sliku, tada možeš doslovno menjati sudbinu tvojih ćelija menjajući svoje misli.

Dr. Bruce Lipton je otkrio činjenice koje bi medicina trebala iskoristiti za dobrobit svakog ljudskog bića.

*Dr. Bruce Lipton je otkrio činjenice koje bi medicina trebala iskoristiti za dobrobit ljudi 

Ustvari, istraživanja Dr. Liptona pokazuju da promenom naše percepcije, naš um može promeniti aktivnost ljudskih gena i stvoriti preko trideset hiljada varijacija proizvoda svakog gena. Takođe je otkrio kako su programi gena sadržani u jezgru ćelije i kako ljudi mogu preraditi te genetske programe promenom stanja krvne slike.

U najjednostavnijem smislu to znači da trebamo promeniti način kako mislimo ako želimo izlečiti rak.

Dr. Lipton je zaključio:

„Uloga uma je stvaranje povezanosti između naših verovanja i stvarnosti koju doživljavamo. To znači da će tvoj um prilagoditi biologiju tela i ponašanje da se uskladi sa tvojim verovanjima. Ako ti je rečeno da ćeš umreti za šest meseci i tvoj um u to veruje, vrlo verojatno je da ćeš umreti za šest meseci. To se zove nocebo učinak, rezultat negativnih misli, što je suprotno od placebo učinka, gde je izlečenje posredovano pozitivnom misli.“

 

Ta dinamika ukazuje na trodelni sistem: deo tebe se kune da ne želi da umre (svesni um), potisnut delom koji vjeruje da hoćeš (lekarska prognoza posredovana podsvesnim umom), koji onda utiče na hemijsku reakciju (posredovanu hemijom mozga) kako bi bilo sigurno da je telo u skladu sa dominantnim uverenjem. (Neuronaukat je ustanovila kako podsvest kontroliše 95 posto naših života.)

A što je sa onim delom koji ne želi umreti – svesni um? Ne uteče li takođe na hemiju tela?

Dr. Lipton smatra da se sve svodi na to kako je naš podsvesni um, koji sadrži naša najdublja uverenja, bio programiran. Ta uverenja na kraju daju odlučujući glas.

Lipton je završio svoje izlaganje sledećim rečima:

„To je složena situacija. Ljudi su programirani da veruju kako su žrtve i da nemaju kontrolu. Programirani smo od početka sa uverenjima naših roditelja. Na primer, kad bi se razboleli, naši roditelji su nam rekli kako moramo ići kod doktora zato što je on autoritet u vezi našeg zdravlja. Svi smo dobili poruku tokom našeg detinjstva kako su lekari autoritet vezano za naše zdravlje i kako smo žrtve telesnih snaga izvan naših mogućnosti da ih kontrolišemo. Međutim, ljudi se često osećaju bolje već na putu do lekara. Tada su uključi urođena sposobnost prema samoizlečenju, još jedan primer placebo učinka.”

BruceLipton.com | Bruce Lipton

 

Scroll to top