Uzajamna povezanost između tvog stanja svesti, i toga šta se događa s tobom nije uvek odmah očigledna. Povezanost, korelacija između onoga što se nalazi unutar tebe i toga što se događa s tobom, ili toga šta privlačiš u svoj život.

Štaviše, to što ti se događa to nije tvoj usud ili sudbina. A ljudi misle da se njihova sudbina određuje upravo time što se događa s njima:

“Ono što mi se događa, određuje moj život.”

Tvoja sudbina se određuje time kako reaguješ na to što ti se događa. A to što se događa nakon toga, određuje se time kako reaguješ na to što ti se sada događa.

Na taj način, kada ti se događa nešto loše, kako tebi izgleda, i kada nešto krene naopako, a ti na to reaguješ negativno, tada samim tim privlačiš sledeći negativni događaj. Ako na to reaguješ prihvatanjem, ako ga prihvatiš kao:

 “To je to, što je”

…tada će sledeći događaj već odražavati to stanje svesti.

Mnogi ljudi su zahvaćeni beskrajnim tokom “loših” događaja koji im se događaju. Oni ne shvataju da u svakom trenutku postoji mogućnost da se oslobode toga i promene svoj život, samo treba drugačije reagovati na ono što im se događa.

Tvoja reakcija na događaje koji ti se dešavaju u sadašnjem trenutku, a ne to što se događa, određuje tvoju budućnost. Tvoja reakcija na to što se događa, određuje sledeći trenutak. Evo na koji način možeš promeniti svoj život, umesto da, prilično dugo vremena, budeš zahvaćen lošom karmom. To je tako lako, ali tu treba budnost …

 

Izvor: Beba Mur

Scroll to top