Prihvatanje situacije takvu kakva jeste zapravo je nepružanje otpora. Niko ne kaže da je ovaj trenutak savršen, ali treba ga videti upravo onakvim kakav i jeste. Imate li izazove u životu? Naravno, pa ko ih nema!? Ljubav, karijera, porodica, prijateljstvo, zdravlje... Nije lako održavati ravnotežu u modernom načinu života i biti ispunjen u svakom od tih područja. Ali ako ste na bilo kojem od polja u situaciji koja je daleko od one kakvu želite, razumem vas. I ja sam u životu nailazila na teškoće, manje ili veće.

Read more...

Istinska realnost nije materija, već je to vibracija/energija; to dokazuju istraživanja fizičara, posebno atomskih fizičara. Ova činjenica ima nesagledive posledice po naš život. Ako je sve energija, tada su i naše misli energija, a to znači: naše misli poseduju potencijal, koji u spoljnom svetu može proizvesti neki učinak. Misli nisu nešto što se odvija samo u našim glavama. Ako je sve energija, tada je i čovek energija, a to znači dve stvari. Prvo je čovek (kao što smo upravo videli) sposoban razvijati se kako i koliko god želi, a drugo, čovek je besmrtan. Energiju nije moguće uništiti.

Read more...

“Osetljivi ljudi su najautentičniji i najpošteniji ljudi koje ćete ikada susresti. Ne postoji ništa što vam neće reći o sebi, ako veruju u vašu dobrotu. Međutim, u trenutku kada ih izdate, odbacite ili obezvredite, oni će prekinuti prijateljstvo.

Read more...

Taj “osećaj “iz trbuha” je intuicija ili unutarnja mudrost koju ljudi prečesto ignoriraju. Ona se pojavljuje kao predosjećaj, inspiracija, telepatija, osjećaj ugode ili neugode u trbuhu, san, slučajnost, miris, okus itd. No iako se s njom rađamo, ona se na nekoliko načina može dodatno razviti, ali i prizvati.

Read more...

Čovek je društveno biće. Veliki deo onoga što postanete u životu je povezan sa vašim izborom ljudi oko sebe.

Read more...

Stalan osećaj tuge i gubitak interesovanja utiče na kompletan organizam ali i na to kako razmišljate i kako se ponašate. Alati za borbu protiv ovih simptoma su vam nadohvat ruke...

Read more...

Jeste li znali da, kada kritikujete, na sebe preuzimate lošu karmu onoga kome to činite? Ko bi na svojim leđima, osim svoje, hteo nositi i teret tuđe karme?

Read more...
Scroll to top