Od 1.050 kandidata koji su se ove godine prijavili za studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na testu opšte informisanosti tražilo se da su čitali ili gledali Igru prestola, da se razumeju u video igrice ili da su toliki fanovi Koka Kole da bi znali i ko je njen osnivač.

Samo jedan student je osvojio 23 poena od maksimalnih 30, dok je jedan znao odgovor na samo jedno pitanje. Pokušajte da rešite test od kojeg su se ovih dana tresli budući brucoši Filozofskog fakulteta.

Kako biste vi prošli na ovogodišnjem testu opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu? 

Odgovore očekujemo u komentarima.

 

 

1. Parola „Ja sam Čarli” je vezana za:2. Boko Haram je:3. Koji hronološki redosled pravaca je tačan?4. Ko je prvi upotrebio termin „robot”?5. Ortov oblak je:6. Termin „lobisti” je nastao po:7. Čuvena Pulicerova nagrada nosi naziv po:8. Šta je Siriza?9. Oročite novac u junu na mesec dana, ali umesto da vam kamata bude 100% na kraju meseca, vama se deo kamate od 1/43200% (43200 je broj minuta u junu) uračunava svakog minuta, tako da se u svakom narednom minutu kao osnovica uzima ukupan iznos iz prethodnog minuta. Koliko puta će se otprilike povećati vaš kapital za mesec dana?10. Političke orijentacije „levica” i „desnica” su dobile nazive po:11. Šta od navedenog nije RPG?12. Šta najverovatnije nije mogući ishod hemijske rekacije H2SO4 i NaOH?13. Ako se u priči pojavljuju Kraljevstvo severa, Kraljevstvo ostrva i reka, Kraljevstvo stena, Kraljevstvo olujne zemlje, naslov je:14. Ako oko trougla opišemo kružnicu takvu da najduža stranica (AB) trougla leži na prečniku, a visina koja odgovara toj stranici (normalna je na nju) leži na poluprečniku, koliko stepeni ima ugao CAB?15. Kada na Internet strani neke obrazovne institucije imate rubriku Alumni šta se najverovatnije na toj strani nalazi?16. Kod bolesti diskus hernija, hernija označava:17. Džon Pemberton poznat je kao:18. Kolika je udaljenost od koša linije iza koje se koš računa 3 poena po FIBA pravilima:19. Amalgami su:20. Šta znači skraćenica MAC u informatici?21. Deficitarno finansiranje budžeta je:22. Međunarodna organizacija naslednik Lige naroda je:23. Najveće jezero pijaće vode u Africi je:24. Koja je od sledećih bioloških taksonomskih kategorija najšira?25. Zvanična valuta u Izraelu je:26. Ko je napisao knjigu Staklena menažerija?27. U kom američkom gradu su 2 puta održane zimske olimpijske igre?28. Čuveni francuski slikar Anri Matis je jedan od osnivača:29. Koje godine su u prvom krstaškom ratu krstaši zauzeli Jerusalim?30. Kako se zvala Romkinja junakinja Igoove knjige Zvonar Bogorodičine crkve?


 

(Izvor: Blic.rs)

Scroll to top