Čak 15 lekara iz Srbije suočeno je sa mogućnošću gubitka licence zbog učestvovanja u Viber grupi o ivermektinu.

Lekarska komora Srbije je po prijavi zdravstvene inspekcije pokrenula postupak pred Sudom časti, protiv lekara za koje postoji osnovana sumnja da su na Viberu savetovali i lečili pacijente od kovida-19 lekom ivermektin, objavio je „Blic“ nezvanično. Prema saznanjima tog medija, radi se o 15 lekara.

Među administratorima Viber grupe zbog koje je pokrenut postupak našla su se imena lekara iz Beograda i Niša.

Lekarska komora Srbije ranije je saopštila da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti „zabranjeno pružanje zdravstvene zaštite od strane zdravstvenog radnika van zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse“.

 

„Zakon predviđa dalje da „ako zdravstveni radnik postupi u suprotnosti sa stavom 2. ovog člana, nadležna komora zdravstvenih radnika zdravstvenom radniku oduzima licencu, u skladu sa zakonom“. Trenutne aktivnosti koje se sprovode u cilju formiranja slučaja vezanog za Viber grupu u kojoj se promoviše upotreba leka ivermektin, odnose se na utvrđivanje identiteta lica, kao i činjenice da li su u pitanju lekari, odnosno da li su u pitanju članovi Lekarske komore Srbije. Lekari koji su članovi Lekarske komore Srbije, moći će da odgovaraju pred Sudom časti i Etičkim odborom, a ostali će biti u nadležnosti drugih organa Republike Srbije“, saopšteno je iz Lekarske komore Srbije.

Medicinski fakultet u Beogradu izjasnio se o ivermektinu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu izdao je saopštenje povodom „brojnih komentara koji su se pojavljivali u vezi sa primenom ivermektina u lečenju kovid-19 infekcije“.

Medicinski fakultet u Beogradu izjasnio se o ivermektinu - 05.11.2021,  Sputnik Srbija

*CC0 / Pixabay/HeungSoon /

Saopštenje Medicinskog fakulteta prenosimo u celosti:

„Dekanski kolegijum Medicinskog fakulteta u Beogradu je smatrao da naš Fakultet, kao ustanova najvišeg nacionalnog značaja, treba da reaguje. U sledećem delu teksta integralno su prikazana ekspertska mišljenja rukovodstva Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, kao i Kolegijuma Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, koji su na naš zahtev efikasno odgovorili.

Podsećamo da je Agencija za lekove i medicinska sredstva jedina institucija koja je ovlašćena za izdavanje dozvola za stavljanje u promet isključivo kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i medicinskih sredstava“, saopštava Medicinski fakultet.

Medicinski fakultet objavio je u prilogu i mišljenja dve ustanove na koje se poziva.

Klinika za infektivne bolesti u svom mišljenju, između ostalog, navodi da je „ivermektin u infektologiji dobro poznati parazitarni lek, čija je upotreba uglavnom ograničena samo na lečenje tropskih parazitoza za koje ne postoje drugi efikasni preparati“ i „koristi se u retkim dermatološkim indikacijama“.

 

Klinika navodi da „do sada sprovedene kliničke studije koje ispunjavaju bar minimum kriterijuma objektivnosti o efikasnosti i sigurnosti, nisu pokazali efikasnost ivermektina kako u lečenju, tako i u prevenciji kovida-19“. Kako dodaju, taj lek se ne nalazi ni u jednom protokolu za lečenje kovida-19 bilo koje zemlje čiji su protokoli dostupni za pretraživanje, uključujući i našu i zaključuju da „ne postoji opravdanje za primenu ovog leka ni u lečenju ni u prevenciji kovida-19“.

Institut za mikrobiologiju u svom izveštaju, između ostalog, navodi kako je „ivermektin kao antiparazitni lek širokog spektra u upotrebi već više decenija u humanoj medicini i kao takav se nalazi na listi esencijalnih lekova SZO“.

Institut objašnjava mehanizam delovanja ivermektina kako na osnovne bolesti za koje se primenjuje, tako i pretpostavljeni način delovanja u slučaju virusa korona na koja se ukazuje u pojedinim istraživanjima.

„Pojedina istraživanja in vitro ukazala su na moguće inhibitorno delovanje ivermektina na replikaciju SARS kov-2 u kulturi ćelija, ali bi za postizanje koncentracije leka u plazmi koja bi odgovarala inhibitornoj koncentraciji in vitro bile potrebne doze koje višestruko, čak i do 100 puta, premašuju one koje su dozvoljene za humanu upotrebu“, navode iz Instituta. I iz ove ustanove zaključuju da „ivermektin ne treba primenjivati u svrhe prevencije i lečenja infekcije virusom SARS kov-2 i bolesti kovid-19“.

Scroll to top